thành viên fanpop từ năm August 2013

  • Favorite TV Show: The winx club- for sure!
    Favorite Movie: Nữ hoàng băng giá
    Favorite Musician: Zedd
    Favorite Book or Author: All winx comics
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

crying
winxoxoclub đã đưa ý kiến về Winx Club
xin chào guys, i am sorry its another spam. I have not been watching Winx Club very much :( I am so sorry:( This may be my last post, probably not, but maybe...If bạn want to keep in touch with me, PLEAS do! I really wanna hear from u guys! I have Instagram, and my tên người dùng is @nat_cat__ so if bạn have Instagram, pleas follow me! Once again. I am sorry!! đã đăng hơn một năm qua
tyra243 đã bình luận…
hi hơn một năm qua
crying
XxLalasaysxX trao các điểm thưởng cho tôi về my images
What happened to you? You've disappeared? :'( đã đăng hơn một năm qua
winxoxoclub đã bình luận…
my iPod happened to me :(( hơn một năm qua
Princess-Flora trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
bạn have been nominated for FOTM đã đăng hơn một năm qua
winxoxoclub đã bình luận…
thank bạn :) hơn một năm qua