thành viên fanpop từ năm June 2008

  • Female
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: House, 90210, Kendra
    Favorite Movie: Twilight, tình yêu and Basketball, and Bring It On 1,2,3,4
    Favorite Book or Author: Dairy Queen
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 2 clubs Dedicated (2)

thông tin trên tường của tôi

amazondebs trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
congrats on your first prop, loved all bạn 90210 pop câu đố đã đăng hơn một năm qua