thành viên fanpop từ năm October 2009

  • Australia
  • Favorite TV Show: Vampire Diaries,Rush,Onetreehill,ALias,Supernatural
    Favorite Movie: Casino Royale,Charlie St Cloud,Bourne Trilogy
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

sunny
magsf99 đã đưa ý kiến …
Hi there! I saw the các bức ảnh bạn uploaded to the 'Charlie and Brax' spot...Just to let bạn know that the new round of the trang chủ & Away biểu tượng contest is open and the topic is Charlie and Brax, if you'd like to participate? :)
link đã đăng hơn một năm qua
smile
_Chryso_ trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
you're welcome!! Charlie & Brax deserve thêm love! =) đã đăng hơn một năm qua
applehead_ đã đưa ý kiến …
Thanks ;) yea tình yêu Vesper and bond^^ đã đăng hơn một năm qua