tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1) Die-Hard Fan in 3 clubs Die-Hard (3) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

smile
huddycallianfan trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hey! Congrats with Fanatic medal! :) đã đăng hơn một năm qua
Katia1997 đã đưa ý kiến …
Before 2010 ends, please tell I tình yêu bạn to 15 of your best friends. If bạn fail to do so, 2011 won't be a good năm for you. So, I tình yêu bạn
my dear friend. ♥ ♥ ♥ đã đăng hơn một năm qua
Katia1997 đã đưa ý kiến …
WROTE YOUR NAME ON A PIECE OF PAPER BUT I
ACCIDENTALLY THREW IT AWAY. I WROTE YOUR NAME ON MY
HAND BUT IT WASHED
AWAY. I WROTE YOUR NAME IN THE SAND BUT THE WAVES WHISPERED IT AWAY. I
WROTE YOUR NAME IN MY tim, trái tim & IT STAYED 4EVER. Send this to 15
Những người bạn that bạn care about. If bạn get 5 back...your Những người bạn
.........really care about bạn :) ♥!! đã đăng hơn một năm qua