thành viên fanpop từ năm March 2012

  • Female
  • Hoa Kỳ
  • Favorite Musician: Asking Alexandria
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
wavequeen đã đưa ý kiến về Sleeping With Sirens
I tình yêu sleeping with sirens, all of them are great people and make awesome âm nhạc đã đăng hơn một năm qua
heart
wavequeen đã đưa ý kiến về Pon and Zi/Azuzephre hoạt hình
I tình yêu them, theyre so sweet <3 đã đăng hơn một năm qua
heart
wavequeen đã đưa ý kiến về Singers Of The Future (And Gossipers!!)
I tình yêu this club! Let's make it big! đã đăng hơn một năm qua