Tom

thành viên fanpop từ năm July 2013

  • Male, 124 years old
  • I now travel around to campaign for other political parties who believe in social democracy & democratic socialism. Such as the Australian Labor Party, I tình yêu politics and I am a member of the UK Labour Party because I am a democratic socialist
  • Favorite TV Show: Doctor who and chó sói, sói blood
    Favorite Movie: Chiến tranh giữa các vì sao
    Favorite Musician: Little boots, and songs from the 1970s-80s oh and 1D
    Favorite Book or Author: Nineteen eighty four
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mine22 đã đưa ý kiến …
xin chào đã đăng hơn một năm qua
mine22 đã đưa ý kiến …
xin chào boy! đã đăng hơn một năm qua
mine22 đã đưa ý kiến …
heyy đã đăng hơn một năm qua