A

thành viên fanpop từ năm August 2009

  • Female
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Avatar: The Last Airbender :) Also NCIS, America's tiếp theo hàng đầu, đầu trang Model, and Family Guy!
    Favorite Movie: HARRY POTTER!!!!
    Favorite Musician: Taylor nhanh, swift + Boys Like Girls <3 also Avril Lavigne, Kelly Clarkson, and more!
    Favorite Book or Author: HARRY POTTER forever!!!! Anti-Twilight
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

aziny đã đưa ý kiến …
hey, check out aziny.com/iNails
I am sure bạn will tình yêu this, since bạn like nail polishes đã đăng hơn một năm qua
coolie trao các điểm thưởng cho tôi về my images
:) đã đăng hơn một năm qua
coolie trao các điểm thưởng cho tôi về my images
? đã đăng hơn một năm qua