Dasha

thành viên fanpop từ năm March 2011

  • 36 years old
  • Kazakhstan
  • Favorite TV Show: Supernatural,GREEK
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
keelawinchester đã đưa ý kiến …
Hey! will bạn tham gia my Supernatural brotherly moments spot? link đã đăng hơn một năm qua
smile
samgirl07 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Your video about Sam was awesome!!:) đã đăng hơn một năm qua