thành viên fanpop từ năm January 2012

  • Favorite TV Show: Wizard of Waverly Place, Glee,Hannah Montana, Suite life of Zack and Cody, Suite life on Deck, Những người bạn
    Favorite Movie: Monte Carlo, High School Musical,Miss Congeniality
    Favorite Musician: Selena Gomez, BIGBANG, 1D, Taylor Swift, The Beatles
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

sophiestace đã đưa ý kiến …
Laura marano is so awesome đã đăng hơn một năm qua
ajhasante100 đã đưa ý kiến …
tình yêu your wall! đã đăng hơn một năm qua
vanniluly đã bình luận…
thx ;) hơn một năm qua
AustinMoon96 đã đưa ý kiến …
heyyyyyyyyyyy đã đăng hơn một năm qua