Connie N

thành viên fanpop từ năm January 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

vampireempire đã đưa ý kiến về Ma cà rồng nguyên thủy
Actor Dango Nguyen, previously of The Walking Dead, is now on The Originals. Follow him on Facebook to find out what he's sharing about the show! He'll answer your các câu hỏi and share fresh pics! link đã đăng hơn một năm qua
RgsEnt đã đưa ý kiến …
Hi Young Dracula Fan, We at Rgs Entertainment work with Erin and Im giving bạn a heads up to watch out for the Young Dracula Season 3 promo video's dropping this week wednesday in a lead up to the show, they will feature Sydney Rae White (Erin) and Gerran Howell (Vlad). It will also feature a xem trước of their track "Sun Goes Down". I will keep bạn posted!!! ;) đã đăng hơn một năm qua
Claudia4599 đã đưa ý kiến …
want to be fans? I tình yêu Lestat, U? đã đăng hơn một năm qua