valentina

thành viên fanpop từ năm April 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
vali83super đã đưa ý kiến về Elijah & Hayley
I tình yêu them so much!! đã đăng hơn một năm qua
alaskanpirate đã bình luận…
I like them together too. hơn một năm qua
heart
vali83super đã đưa ý kiến về Revenge
link
tham gia Jack & Amanda \ Emily Spot!!! đã đăng hơn một năm qua
big smile
LoganWayne22 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Thanks for the add!
added bạn back
nice icon!
watz up?
đã đăng hơn một năm qua