thành viên fanpop từ năm August 2010

  • Female, 26 years old
  • Favorite Book or Author: The Harry Potter Series bởi J.K Rowling
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

kingcesar67 đã đưa ý kiến …
Hi đã đăng hơn một năm qua
big smile
friends_4_ever trao các điểm thưởng cho tôi về my images
tình yêu ur motto! đã đăng hơn một năm qua
ursonice đã đưa ý kiến về Harry Potter vs. Narnia
i think the banner and biểu tượng both needs changing so that they luk thêm cool....what do u think??? đã đăng hơn một năm qua
nmdis đã bình luận…
^^ agree to u hơn một năm qua