tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
DarkSarcasm trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
tình yêu the color coordination on your 'random hiển thị alphabet' picks! đã đăng hơn một năm qua
Nicolas97 đã đưa ý kiến …
yesss all three are epic <333 well, my yêu thích actress is diane keaton, but my yêu thích wife is either elise hoặc brenda! but if i had to choose i'd go for elise bc i relate to her the most! <33 and ofc the supporting characters are awesome, especially Queen gunilla. + ofc i tình yêu sjp's character even though she's a plastic chó cái, bitch LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
Nicolas97 đã đưa ý kiến …
I watched half of the movie when I was younger, but only properly watched it this năm and I freaking loved it <333 Who was your yêu thích wife? đã đăng hơn một năm qua