thành viên fanpop từ năm August 2011

  • Male
  • Mexico
  • Favorite TV Show: the simpsons, iCarly
    Favorite Movie: pirates of the caribbean, ngôi sao wars, spiderman...
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

cool
tx365 đã đưa ý kiến …
Check out the OFFICIAL VIDEO for "Empire State of Mind" Jay-Z | Alicia Keys! Visit www.Jay-Z.com for all Jay-Z News and Updates!
cool
tx365 đã đưa ý kiến …
Realy goood video of Jack !!!! #1 đã đăng hơn một năm qua
smile
laylarocks42 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Hi it's johneyrules53 I made a new account can bạn add me please thx đã đăng hơn một năm qua