thành viên fanpop từ năm December 2009

  • Favorite TV Show: Big Bang Theory
    Favorite Movie: School of Rock
    Favorite Book or Author: Harry Potter hoặc Twilight series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi