LOL – Liên minh huyền thoại

thành viên fanpop từ năm May 2009

  • Female
  • Hoa Kỳ
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

CullenProperty trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Could bạn tham gia my spot:
link
It's a spot for những người hâm mộ of the same amazing stuff I love! : ) thank you!

p.s. tình yêu jonas bros too! : ) đã đăng hơn một năm qua
CullenProperty trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
yeah he's a cutie! <3 đã đăng hơn một năm qua
CullenProperty trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
IRONIC!!! how weird is that?! yeah... nick is my favorite. they will always have a special place in my tim, trái tim because they were the first band i really actually liked ya know? so yeah.... đã đăng hơn một năm qua