My Wall

Previous
truth76 đã đưa ý kiến về MUSLIMS
I wish the spots that I'm in were thêm active. đã đăng cách đây 8 tháng
truth76 đã bình luận…
Like the spot for đạo hồi and this spot. cách đây 8 tháng
euny đã đưa ý kiến …
Thanks again :) tiếp theo theme: A DP with her eyes closed đã đăng hơn một năm qua
euny trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Thank you! tiếp theo theme: merchandise/ promotional picture (you know, not screencaps, fanart hoặc concept art) :) đã đăng hơn một năm qua
kari91 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
You're welcome đã đăng hơn một năm qua
heart
nmdis trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Beautiful biểu tượng bạn got there. đã đăng hơn một năm qua
euny đã đưa ý kiến …
Thanks <3 Round 4: A DP hát đã đăng hơn một năm qua
tiffany88 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thank bạn :) tiếp theo theme: A Princess in a blue outfit đã đăng hơn một năm qua
tiffany88 đã bình luận…
Great Pocahontas biểu tượng bởi the way! hơn một năm qua
smile
TheCountess trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
các câu lạc bộ in common hoặc not, thank bạn for standing up for a friend with your comments. :) đã đăng hơn một năm qua
ace2000 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thanks for adding me back :) đã đăng hơn một năm qua
SarahCorine trao các điểm thưởng cho tôi về my images
For playing in ROUND 2~Deadline AUG 17~Ariel
here's a điểm thưởng for bạn đã đăng hơn một năm qua