thành viên fanpop từ năm May 2013

  • Female, 27 years old
  • Toronto, Québec
  • Favorite Musician: Nogizaka46
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

ebihime trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
FYI they're pressing charges on the men đã đăng hơn một năm qua
ebihime trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Liked the answer bạn gave for hatted member. đã đăng hơn một năm qua
heart
trololol9 đã đưa ý kiến về AKB48
I hate the fact that Mocchi is graduating. She was always one of my yêu thích members since the beginning but I'm glad she's moving on and wants to be thêm than just an AKB member. đã đăng hơn một năm qua