Hyper V hoặc HV for short.

thành viên fanpop từ năm April 2011

  • Female, 24 years old
  • Borwell , Massachusetts
  • Favorite TV Show: Fullmetal Alchemist (2003 version), Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Hetalia (Axis Powers, World Series, and pretty soon The Beautiful World), etc.
    Favorite Movie: The Conqueror of Shamballa, Fullmetal Alchemist: Sacred ngôi sao of Milos, Blood: The Last Vampire, Origin: Spirits of the Past, Hetalia: Paint it, White!
    Favorite Musician: Anything really, my taste for âm nhạc is really diverse.
    Favorite Book or Author: I like Fullmetal Alchemist the manga, Hetalia: Axis Powers the manga, Alice in the Country of Hearts, etc.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Spottedmoth321 đã đưa ý kiến …
LOL – Liên minh huyền thoại this is a major throwback. O.o đã đăng hơn một năm qua
trixie123 đã đưa ý kiến về Hetalia: NorIce
I like this couple. It's one of the only Hetalia pairings that I warmed up to almost instantly. đã đăng hơn một năm qua
hmmm
stellamusa101 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Are bạn on? đã đăng hơn một năm qua
trixie123 đã bình luận…
Well, now I am! hơn một năm qua