Alejandro Trivino

thành viên fanpop từ năm April 2012

  • 27 years old
  • Espanola
  • Favorite TV Show: 1,000 ways to die
    Favorite Movie: We Were Soldiers
    Favorite Musician: Bone Thugs N' Harmony
    Favorite Book or Author: none
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

trivino đã đưa ý kiến về Kobe Bryant
I have a autographed KB card but IDK how much its worth. đã đăng hơn một năm qua
beingkobebryant đã bình luận…
wowwwww ur just awesome man i wish i had it can u pls put a pic of it i wanna see it hơn một năm qua
trivino đã đưa ý kiến về Michael Jordan
KB is way better than MJ no offense 2 MJ I just like Magic and the LA Lakers me and my dad have always hated the Bulls. đã đăng hơn một năm qua
zaybo10 đã bình luận…
well mj is way! betterr than kb hơn một năm qua
zaybo10 đã bình luận…
oh yeah the bulls are awesome hơn một năm qua
trivino đã đưa ý kiến về Kobe Bryant
KB is better than LJ it's just a known fact. đã đăng hơn một năm qua
beingkobebryant đã bình luận…
he is the best hơn một năm qua