Nephi Runs Down The Enemy

thành viên fanpop từ năm December 2015

  • Male, 25 years old
  • Ill tell ya when we talk~
  • Favorite TV Show: Avatar The Last Airbender
    Favorite Movie: Incredible's 2
    Favorite Musician: Beethoven
    Favorite Book or Author: The Remaining series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

tomoyea91698 đã đưa ý kiến …
America? đã đăng hơn một năm qua
tomoyea91698 đã đưa ý kiến …
Nice to have known bạn all but im finally gonna end things here it was nice getting to know people but idk life sucks and just wondering if god wants me in a suit hoặc not when i meet him peace guys! đã đăng hơn một năm qua
Karoii-chan đã bình luận…
Belated Farewell, Sir. Do forgive me for any wrongs that I may (or may not) have ever done to you. hơn một năm qua
cloudy
Karoii-chan trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Hmm, maybe. It's alright, leave it for now, I have to log out anyway. See bạn later, God-willing, take care! =) đã đăng hơn một năm qua