Tom Lawson

thành viên fanpop từ năm February 2012

  • Male, 70 years old
  • Denver, United States of America
  • Favorite TV Show: Mad Men
    Favorite Movie: bạn can't take it with bạn
    Favorite Musician: Bob Dillon
    Favorite Book or Author: All of John Grisham
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

             

thông tin trên tường của tôi

tomlawson đã đưa ý kiến về Catherine chuông, bell
Hi Doll, I have loved bạn since the early days of JAG . Now I tình yêu bạn thêm on the Hallmark Channel! keep up the great acting. tình yêu Tom đã đăng hơn một năm qua
tomlawson đã đưa ý kiến về Christina Hendricks
bạn were stunning in Firefly and I didn't rvrn know it was you! đã đăng hơn một năm qua
tomlawson đã bình luận…
even, sorry hơn một năm qua
wink
tomlawson đã đưa ý kiến về Christina Hendricks
Hi Doll, bạn are so real and a great actress! I tình yêu your role and continued great success on mad men and beyond! Love, Tom đã đăng hơn một năm qua