thành viên fanpop từ năm January 2010

  • Female, 27 years old
  • Irving, Texas
  • Favorite TV Show: Pokemon
    Favorite Movie: Sổ tay tử thần
    Favorite Musician: Jonathan Coulton
    Favorite Book or Author: Naruto
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
blazingbronze đã đưa ý kiến …
Tomboi! I missed bạn so much! Its me, boomerloverfan! I missed you. you've been gone for 2 years! đã đăng hơn một năm qua
tomboi đã bình luận…
I know. :( I missed u guys a lot!! I l'm glad to be back :) hơn một năm qua
blazingbronze đã bình luận…
i missed bạn too. I also miss the good old days we had. hơn một năm qua
daisylove đã đưa ý kiến …
Tomboi! c: You're back! I've missed bạn so much. <33 đã đăng hơn một năm qua
tomboi đã bình luận…
I missed u 2!! :) N wow everyone's drawings r improving...a lot :O hơn một năm qua
Isabella-G-S đã đưa ý kiến …
xin chào Tomboi! Remember boomerlover bởi any chance? It's me! <3 It sure has been a while...I've missed you. đã đăng hơn một năm qua
tomboi đã bình luận…
Duh! I remember u!!! :) I saw your drawings and I was in love!! <3 I have a LOT of catching up to do :P And I missed u 2!! hơn một năm qua
Isabella-G-S đã bình luận…
It's been sucha long time hehe, we should talk some thêm c; hơn một năm qua
Isabella-G-S đã bình luận…
*c: hơn một năm qua
tomboi đã bình luận…
Indeed we shall :P hơn một năm qua