thành viên fanpop từ năm August 2010

  • Male
  • Favorite TV Show: Victorious
    Favorite Movie: Ninja Turtles
    Favorite Musician: Taylor nhanh, swift
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

             

thông tin trên tường của tôi

tjh01 đã đưa ý kiến về Victorious
can i come and see yougis đã đăng hơn một năm qua
tjh01 đã đưa ý kiến về Jerry Trainor
I would tình yêu to meet bạn in person! đã đăng hơn một năm qua
smile
tjh01 đã đưa ý kiến về Jerry Trainor
can i come see in person đã đăng hơn một năm qua