thành viên fanpop từ năm March 2009

  • Malaysia
  • Favorite TV Show: Gossip Girl, The Adventures of Merlin and any tv hiển thị that catch my attention...
    Favorite Movie: all the movie that catch my attention to watch it...
    Favorite Musician: a lot....
    Favorite Book or Author: anything that makes me wanna read it...
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

innafong trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
gossip-girl999 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thanks for your bình luận on the CB Chronicles! =D
I really appreciate it! =]
xoxo đã đăng hơn một năm qua
gossip-girl999 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thanks for your bình luận on the CB Chronicles! =D
I really appreciate it! =]
xoxo đã đăng hơn một năm qua