Tinkerbell's absolute BIGGEST người hâm mộ ever!

thành viên fanpop từ năm June 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
Frozengirl11 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
I absolutely LUV TinkerBell!!! đã đăng hơn một năm qua
sunny
fanoftink1 đã đưa ý kiến …
xin chào r u even on fanpop anymore? đã đăng hơn một năm qua
big smile
1fanoftink đã đưa ý kiến …
I AM bởi FAAAAARRRRR!!!! Tinkerbell's BIGGEST EVER FAN!!!!!!!!!!
(I even told her at Disney world on my birthday)!!!!! đã đăng hơn một năm qua
1fanoftink đã bình luận…
NO ONE IS A BIGGER người hâm mộ THAN ME!!!!1 hơn một năm qua
1fanoftink đã bình luận…
I AM TRULY TINKERBELL'S BIGGEST EVER người hâm mộ thêm THAN ANYONE ELSE!!! hơn một năm qua
1fanoftink đã bình luận…
no offense!!!!!! but I AM bởi FAR!!!!! hơn một năm qua