ip po

thành viên fanpop từ năm February 2013

  • Female, 35 years old
  • HK, Hong Kong
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

           

thông tin trên tường của tôi

timmy88 đã đưa ý kiến về Naomi Watts
tình yêu bạn in King Kong, Mulholland Drive, The painted veil, Eastern Promises, 21 grams, Mother & child, Lo impossible, and soon would be Caught in flight ! đã đăng hơn một năm qua