alice gukman

thành viên fanpop từ năm July 2011

  • 22 years old
  • boston, United States of America
  • Favorite TV Show: Doctor Who
    Favorite Movie: Harry Potter
    Favorite Book or Author: Chibi vampire
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Reader25 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thanks for being a người hâm mộ in Famous Cats! For that, I give bạn a prop. đã đăng hơn một năm qua
tigergirl100 đã đưa ý kiến về Harry Potter
im officaly a die-hard fan! đã đăng hơn một năm qua
dragonsmemory đã bình luận…
Congrats! hơn một năm qua
tigergirl100 đã bình luận…
:D hơn một năm qua
marvel-glimmer đã bình luận…
congrats! hơn một năm qua
tigergirl100 đã đưa ý kiến về Harry Potter Canon RP
ok, who put Weasleys' Wildfire Whizbangs under my bed?!?!?! đã đăng hơn một năm qua
dragonsmemory đã bình luận…
Ask the twins, not me. I'd never do that. hơn một năm qua
tigergirl100 đã bình luận…
oh stop it you! -throws myself in your arms- hơn một năm qua
dragonsmemory đã bình luận…
I don't think I will. *holds her close* hơn một năm qua