Huyen Pham

thành viên fanpop từ năm February 2015

  • Female, 27 years old
  • Ho Chi Minh, Vietnam
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

               

thông tin trên tường của tôi

tieuhuyen đã đưa ý kiến về Josh Hartnett
Hi, I'm Vietnamese and I tình yêu Josh. I think I don't expert English. But I want to tham gia in this page because I like Josh very much. bạn help me, please... đã đăng hơn một năm qua