.......are you........ STALKING ME!!!! oh ok then...

thành viên fanpop từ năm October 2008

  • Female, 27 years old
  • my bed, is red! LOL – Liên minh huyền thoại
  • Favorite TV Show: Glee!! and uh âm nhạc tv thingys
    Favorite Movie: at the moment... grumpy old men!! mega lolz when watchin this movie they tried to stab each other... with a Nữ hoàng băng giá fish!! XD
    Favorite Musician: grath brooks,McFly, michael jackson, JLS and don't laugh... justin beiber!
    Favorite Book or Author: kissed bởi an angel, hunger games series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Alien_123 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
hey......... đã đăng hơn một năm qua
teddybear64 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
tình yêu your biểu tượng <3 đã đăng hơn một năm qua
lucaslover528 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
bạn too! ur thông tin các nhân pic is NEARLY as cute as your last one!!! LOL – Liên minh huyền thoại XD đã đăng hơn một năm qua