tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

thewitchqueen đã đưa ý kiến về Những nàng công chúa Disney
Anna tình yêu Elsa but Elsa die. Elsa come back and Anna be queen. Sisters be twins far. No Kristoff. đã đăng cách đây 5 tháng
fantasea_ đã bình luận…
What r bạn trying to say cách đây 5 tháng
AudreyFreak đã bình luận…
Weird how bạn and your also fake Elsa account quit posting the same time "Brandy" did, and your inane posts nobody finds clever somehow get Likes just like hers. I can barely see through the fog of deception there. 🙄 cách đây 5 tháng
crying
thewitchqueen đã đưa ý kiến về Những nàng công chúa Disney
want Nữ hoàng băng giá tv. plz make petution đã đăng hơn một năm qua
thesnowqueen đã bình luận…
twin say I say hơn một năm qua
KataraLover đã bình luận…
I say bạn both need to learn how to spell and grammar. hơn một năm qua
cruella đã bình luận…
Trollz! hơn một năm qua
thewitchqueen đã đưa ý kiến về Những nàng công chúa Disney
help ask. i ask before but not help understandble. plz asking how i get picture. everyone have picture but i want picture to. what i click. what i load. đã đăng hơn một năm qua
_krystal_meth đã bình luận…
Go to your profile. Click "view thêm photos" under your "favourites" tab in your profile. Click "add new photo", then click "Choose file" ext to "upload image". Check the "make this my user icon" box and submit. hơn một năm qua
thewitchqueen đã bình luận…
thank u. i understanding now. i look like witch Queen true hơn một năm qua
AudreyFreak đã bình luận…
^loool terrible ones cách đây 5 tháng