thành viên fanpop từ năm November 2011

  • Wellington, New Zealand
  • Favorite TV Show: Chuck, Fringe, The Simpsons, Glee
    Favorite Movie: Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2, Titanic, Harry Potter and the Goblet of ngọn lửa, chữa cháy
    Favorite Book or Author: Harry Potter SERIES, Secrets of the Immortal Nicholas Flammel, Percy Jackson, Inheritance Cycle
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
twilighter4evr trao các điểm thưởng cho tôi về my images
for participating in the HP 20in20 [Rd 14] đã đăng hơn một năm qua
queen-seli đã đưa ý kiến …
VOTE for the Winner of the stills editing competition Round 7 on the Harry Potter spot
link

Round 8 is open đã đăng hơn một năm qua
smile
queen-seli trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
1
for tham gia the stills edititng competition Round 7 on the harry potter spot đã đăng hơn một năm qua