Thais

thành viên fanpop từ năm November 2010

  • Female, 29 years old
  • Brazil
  • Favorite TV Show: Nikita, Criminal Minds, Lost, The Vampire Diaries, The Big Bang Theory and Game of Thrones
    Favorite Movie: Harry Potter, Twilight Saga, Pirates of the Caribbean, The Mummy
    Favorite Musician: Evanescence, The Pretty Reckless, Paramore, màu hồng, hồng
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

LLheart trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Kudos for your avatar/icon! tình yêu it!!!!! đã đăng hơn một năm qua
smile
alicepotter đã đưa ý kiến …
Thanks for the add :) đã đăng hơn một năm qua
smile
alicepotter đã đưa ý kiến …
Can bạn tham gia to this club? link đã đăng hơn một năm qua
thais_chrestani đã bình luận…
Sure :) hơn một năm qua
alicepotter đã bình luận…
Thanks bạn for joining!!! hơn một năm qua