Teirra♔|♪Abomiantion|Of |☾el Mundo☽✔Certified Slayer

thành viên fanpop từ năm June 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

cami217 đã đưa ý kiến …
Sixteen mindle of Miami I have that song in my head đã đăng hơn một năm qua
laugh
temari101 đã đưa ý kiến về AnoHana
I watched Ano hana again a few weeks cách đây and I cried at the end like before, this anime will always make me cry đã đăng hơn một năm qua
mischievous
temari101 đã đưa ý kiến …
Holy god, 3 years on fanpop I'm a grandma now đã đăng hơn một năm qua