♥HayleyLovesChris♥ hoặc Haylee/Demetri (:

thành viên fanpop từ năm February 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

lollipop8 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
how do u make a website? đã đăng hơn một năm qua
smile
darkraven21 đã đưa ý kiến …
xin chào đã đăng hơn một năm qua
lover4u22 đã đưa ý kiến …
xin chào what's up đã đăng hơn một năm qua