Emily

thành viên fanpop từ năm July 2010

  • Female
  • Oklahoma
  • Favorite TV Show: total drama island,total drama action,total drama world tour,adventure time 6teen stoked
    Favorite Movie: the nightmare before christmas,zombieland, stepfather
    Favorite Musician: evanescence,three days grace,10 years
    Favorite Book or Author: Wake Fade Gone,shiver linger,
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

lolibarbie trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I tình yêu your Zero and Yuki biểu tượng <3 đã đăng hơn một năm qua
16falloutboy đã đưa ý kiến …
xin chào would bạn support Patric and Dani?, if yes tham gia the club, the club name is Patrick and Dani Stump :3 đã đăng hơn một năm qua
tdicxdforever đã bình luận…
i would tình yêu to hơn một năm qua
smile
cupcakeloverr97 đã đưa ý kiến …
hi... my love... jk!!
your only my BEST FRIEND,
anyways.
hi. đã đăng hơn một năm qua