jamie makey

thành viên fanpop từ năm August 2010

  • Female, 23 years old
  • boston, United States of America
  • Favorite TV Show: tdi tda tdwt hannah montanna forever
    Favorite Movie: tda celebrity manhunt
    Favorite Musician: flyleaf
    Favorite Book or Author: Seri chạng vạng
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

tdicxdfan đã đưa ý kiến về Total Drama Island
it my birthday today too
đã đăng hơn một năm qua
james55 đã bình luận…
HAPPY B-DAY hơn một năm qua
Seastar4374 đã bình luận…
HAPPY BIRTHDAY hơn một năm qua
tdicxdfan đã bình luận…
thx hơn một năm qua
izzysawsome đã bình luận…
Srry I'm late but......Happy Birthday! hơn một năm qua
gwenXtrent4eva đã đưa ý kiến …
il do gwen hoặc courtney k! đã đăng hơn một năm qua
gwenXtrent4eva đã đưa ý kiến …
OK who do u want ur OC over? Gwen, Courtney, etc..? đã đăng hơn một năm qua