thành viên fanpop từ năm May 2011

  • United Kingdom
  • Favorite TV Show: Gilmore Girls, Gossip Girl, 10 things I hate about you,The O.C
    Favorite Movie: Rory and Jess, Serena and Nate, Chuck âm bass, tiếng bass, bass <3
    Favorite Musician: Taylor Swift, Miley Cyrus to name just two.. :)
    Favorite Book or Author: Literati <3 I tình yêu the Gilmore Girls <3 Milo Ventimiglia ♥♥♥
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

taylorswiftx đã đưa ý kiến …
Can truly say I've found my Jess <3 đã đăng hơn một năm qua
taylorswiftx đã đưa ý kiến về Gilmore Girls
Hoping that the revival gives Rory and Jess the perfect ending they deserve ❤️! đã đăng hơn một năm qua
taylorswiftx đã đưa ý kiến …
So excited for the Gilmore Girls Revival ❤️ đã đăng hơn một năm qua