Alice Tan

thành viên fanpop từ năm November 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
lubasakura trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
I know a girl who is funny,crazy,thoughtful,caring,loving and sharing,as sweet as a baby,great friend and like a sister to me and shereading this right now...Post this to girls girls you'll never gorget.If u don't post thismessage to anyone,it means u have forgotten all about your friends.If u get 6 back,your truly loved.Tke care beautigul girl đã đăng hơn một năm qua
heart
AkiraAtoli trao các điểm thưởng cho tôi về my images
thanks for add kyu~>u< chuchu~AkiAtoli đã đăng hơn một năm qua
tarrangero đã bình luận…
^w^ hơn một năm qua
big smile
tarrangero đã đưa ý kiến về Kuroko no Basuke
Needs biểu tượng and banner!!!~ >w< đã đăng hơn một năm qua
maro-chan đã bình luận…
the creator of the spot ...don't come to fanpop anymore...=3=~ hơn một năm qua
izaya94 đã bình luận…
who is it btw?~ The creator I mean!~ oAo hơn một năm qua
lubasakura đã bình luận…
but seriously it really needs a banner and icon.. hơn một năm qua