thành viên fanpop từ năm January 2009

  • Female, 31 years old
  • Favorite TV Show: Alias, How I Met Your Mother, house, The Big Bang Theory, Gossip Girl, Lost, Roswell, 10 Things I Hate About bạn
    Favorite Musician: Michael Giacchino
    Favorite Book or Author: ALIAS sách
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

SwarlsBarkley trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
┌─┐ ─┐
 │▒│ /▒/
 │▒│/▒/
 │▒ /▒/─┬─┐
 │▒│▒|▒│▒│ I Want...
┌┴─┴─┐-┘─┘ PEACE&LOVE 4 the World ♥
│▒┌──┘▒▒▒│
└┐▒▒▒▒▒▒┌┘
 └┐▒▒▒▒┌┘
Send this to your Những người bạn here on fanpop and bring peace on diễn đàn and smile on their faces... đã đăng hơn một năm qua
lovedrchase trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
thanks for adding đã đăng hơn một năm qua
SwarlsBarkley trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Happy Chanukah!
Merry Christmas!
Ramadan mobarak!
Heri za Kwanzaa!
Happy Winter Solstice!
Happy Saturnalia!
Feliz Navidad! đã đăng hơn một năm qua