Cassie

thành viên fanpop từ năm May 2010

  • Female, 31 years old
  • Virginia
  • Favorite TV Show: Frasier, Cheers, NCIS, X-files, Yes Minister, Blackadder, Remeber W.E.N.N
    Favorite Movie: First Wives Club,Silence of the Lambs, Fargo, A Shot in the Dark, Victor/Victoria, The màu hồng, hồng Panther, My Fair Lady, SOB
    Favorite Musician: Musicals, Sondheim, Herman, Julie Andrews, Bill Finn, Carolee Carmello,Bebe Neuwirth, Alice Ripley,, Emily Skinner, Jennifer Damiano!
    Favorite Book or Author: HAVE READ SO MANY!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
mark5 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I tình yêu your icon. It's always good to see Bebe Neuwirth. đã đăng hơn một năm qua
Cinders đã đưa ý kiến …
Thank you. :o) đã đăng hơn một năm qua
big smile
girisgr8 đã đưa ý kiến …
thanx 4 adding me ill add bạn back đã đăng hơn một năm qua