♥Dan&Blair♥

thành viên fanpop từ năm February 2009

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 8 clubs Dedicated (8) Die-Hard Fan in 16 clubs Die-Hard (16) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

x-missmckena-x đã đưa ý kiến …
Hiya I am trying to collect research for my dissertation on why people do hoặc dont watch shows on The CW and The WB and I would tình yêu your input, if bạn have a spare few giây Ive created a diễn đàn on the ti vi spot for responses:

link

Thanks x đã đăng hơn một năm qua
swimchick đã đưa ý kiến về Hot Jew Fangirlies
Hi everyone! Just signed on for the first time in MONTHS possibly a year, surisly. Just wanted to say miss bạn x đã đăng hơn một năm qua
big smile
aurora2011 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Can bạn tham gia in this club:
link đã đăng hơn một năm qua