thành viên fanpop từ năm August 2010

  • Favorite TV Show: The Big Bang Theory, Friends, Two and a half man, Seinfeld, 30 Rock...TD
    Favorite Movie: Pirates of Caribbean & Meet the Parents
    Favorite Musician: Taylor nhanh, swift and maaany others :D
    Favorite Book or Author: The sisterhood of the travelling pants, My name is memory and others I don't remembe right now xD
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

victinimacaron trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Luv hoặc icon! Here have a điểm thưởng 4 it! đã đăng hơn một năm qua
AlyssAybss trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Awesome biểu tượng >:D đã đăng hơn một năm qua
heart
famenats trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
One more.. đã đăng hơn một năm qua