tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

big smile
shiraz97 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
hey thnx for adding me k <3 can u plz tham gia my clubs❤ just three spots :D
link
link
link
it will mean alot to me if u do that ♛♛.have anice ngày đã đăng hơn một năm qua
big smile
MadagascarGirl trao các điểm thưởng cho tôi về my images
A ngôi sao has 5 ends.
A square has 4 ends.
A tam giác has 3 ends
A line has 2 ends.
But the vòng tròn of our friendship has no end.
........................♥♥......................................
Send this to all your best Những người bạn including me , if ...............I am one!
if bạn get 5 back , bạn are a good friend
If bạn get 10 , bạn are popular.
If bạn get 15 back, damn I'm jealous

;D đã đăng hơn một năm qua
sweetyKneul đã bình luận…
I'm sorry I was so busy! It's so sweet :3 hơn một năm qua
sweetyKneul đã bình luận…
I'll give u one back ;D hơn một năm qua
smile
legendary7 đã đưa ý kiến …
Happy Thanksgiving! We haven't spoken in awhile. :) đã đăng hơn một năm qua
sweetyKneul đã bình luận…
I am soooo sorry! I was so busy! I am sorry, how are bạn doin? :) hơn một năm qua