Jessica

thành viên fanpop từ năm July 2009

  • France
  • Favorite TV Show: Gossip Girl
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 14 clubs Dedicated (14) Die-Hard Fan in 6 clubs Die-Hard (6)

thông tin trên tường của tôi

mitenka trao các điểm thưởng cho tôi về my images
a điểm thưởng for hình ảnh of Albus Dumbledore đã đăng hơn một năm qua
mischievous
Crazy8s17 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
HAPPY APRIL FOOLS ngày SWEET!!!!! Now.......LEAVE!!!! JUST KIDDIN!! Im so lame! I know LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
smile
Gabri3la trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thank bạn for the điểm thưởng ^_^ đã đăng hơn một năm qua