tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

kerrpunch57 đã đưa ý kiến …
hi there sweet lady
it's me tori from omaha,ne
i still live in sacramento,ca
i been very busy with trying to find myself.
so how are bạn doing?
well do bạn still like peter tork?
i have a new book that has about peter tork.
tình yêu and understanding i haven't read the book yet.
bye now my birthday is june 28th đã đăng cách đây 3 tháng
smile
sweetlady982002 đã đưa ý kiến về Jordan Knight
Hi, I'm Sweet Lady. I think I tình yêu Jordan Knight. đã đăng cách đây 9 tháng
smile
sweetlady982002 đã đưa ý kiến về New Kids on the Block
Hi, I'm Sweet Lady. I'm a huge người hâm mộ of nkotb. đã đăng cách đây 9 tháng