tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
sweetlady982002 đã đưa ý kiến về Richard Marx
Hello, I'm Sweet Lady, & I'm new here. đã đăng cách đây 3 tháng
smile
sweetlady982002 đã đưa ý kiến về The Beatles
Did bạn know that it's been 40 years since John Lennon was shot & killed bởi Mark David Chapman on 12/8/80?

It's true. Where were bạn when John Lennon died?

Sweet Lady

P.S.
Please Reply đã đăng cách đây 8 tháng
smile
sweetlady982002 đã đưa ý kiến …
Did bạn know that it's been 40 years since John Lennon was shot & killed bởi Mark David Chapman on 12/8/80?

It's true. Where were bạn when John Lennon died?

Sweet Lady

P.S.
Please Reply đã đăng cách đây 8 tháng