thành viên fanpop từ năm March 2015

  • Female
  • Favorite TV Show: Winx Club, Once Upon a Time, Rapunzel's Công chúa tóc mây Adventure
    Favorite Movie: Tangled, Tinker chuông, bell movies, búp bê barbie Princess and the Pauper (and original búp bê barbie movies), Lọ lem (2015)
    Favorite Musician: Cascada, Fernando Ortega, Selah
    Favorite Book or Author: Bible
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Swanpride trao các điểm thưởng cho tôi về my images
bạn won the last round of the Dress-up doll contest (I got around polling) Congrats. đã đăng cách đây một tháng 1
BB2010 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
bạn won Round 141 of Best Lyric! đã đăng cách đây một tháng 1
BB2010 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
bạn won Round 141 of Best Quote! đã đăng cách đây một tháng 1