NatashaJade

thành viên fanpop từ năm October 2008

  • Female, 29 years old
  • Blackpool, Mereside, Lancashire
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

sugarbabes đã đưa ý kiến …
Havent been on this for ages and this brings back memories of when I used to go on this to chat to my Những người bạn in high school in ICT!!!
So much has happened since leaving school. đã đăng hơn một năm qua
sick
sugarbabes đã đưa ý kiến …
HAPPY HALLOWEEN!!! Been ill today, why dont trick-or-treaters get the picture that I just want a quiet night in. đã đăng hơn một năm qua
cha2x333 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks:) đã đăng hơn một năm qua