$tella Gogoi

thành viên fanpop từ năm October 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

wink
Shorouk4ever trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Hiiiiiiiiiiii do bạn remember me i wish that i just wanna say how are bạn i hope bạn be okay and sure i will tham gia to your da club đã đăng hơn một năm qua
heart
NishaXOX trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
hi, thanks for the add like 7 months ago, i'm really sorry this thank bạn is soooo late, i haven't been on fanpop in years. sorry and thanks again. xxxx đã đăng hơn một năm qua
heart
anaelletaylor trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
here's your participation prop
thanks for joining! đã đăng hơn một năm qua