tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
sweetlady982002 đã đưa ý kiến …
Hello!

What is ur yêu thích Elvis Presley (EP) movie(s) & y? The reason y I asked is b/c on Sat., 1.8.22 will be Elvis' would've been birthday.

Thanks!

Sweet Lady

P.S.

Please Reply đã đăng cách đây 5 tháng
smile
sweetlady982002 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Peter Tork's Would've Been Birthday is this week (2/13/20); the 1st anniversary of Peter's death is tiếp theo week; & the anniversary of Davy Jones' death is the week after next.

Sweet Lady

P.S.
Please Reply đã đăng hơn một năm qua
heart
DoloresFreeman đã đưa ý kiến …
Halloween is not only about putting on a costume, but it's about finding the imagination and costume within ourselves.
💀🍂👻🦇☠️🧡🍁🎃🔪🍬🔮💀🍂👻🦇☠️🧡🍁🎃🔪🍬🔮 đã đăng hơn một năm qua