tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
sweetlady982002 đã đưa ý kiến …
Hello!

What is ur yêu thích Elvis Presley (EP) movie(s) & y? The reason y I asked is b/c on Sat., 1.8.22 will be Elvis' would've been birthday.

Thanks!

Sweet Lady

P.S.

Please Reply đã đăng hơn một năm qua
smile
sweetlady982002 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Peter Tork's Would've Been Birthday is this week (2/13/20); the 1st anniversary of Peter's death is tiếp theo week; & the anniversary of Davy Jones' death is the week after next.

Sweet Lady

P.S.
Please Reply đã đăng hơn một năm qua
heart
DoloresFreeman đã đưa ý kiến …
Halloween is not only about putting on a costume, but it's about finding the imagination and costume within ourselves.
💀🍂👻🦇☠️🧡🍁🎃🔪🍬🔮💀🍂👻🦇☠️🧡🍁🎃🔪🍬🔮 đã đăng hơn một năm qua